من محمد فراهانی مبین هستم موسس سایت  مشاور مبین . 

رسالت ما، 
کمک کردن به انسان هایی هست که برای پیداکردن خود و پیشرفت کردن ارزش قاعل هستند .

ارزش های سایت مشاور مبین : 
خود آگاهی
خودشناسی
یوگا 
انرژی مثبت 
پیشرفت معنوی
صداقت
قوانین جذب
کتابخوانی
 درستکاری 
و در کل،
گسترش جهان هستی با تولید انرژی مثبت  هست .


 در مجموعه ما با توجه به توانایی و استعدادهای خود و با احترام به این ارزش ها ، با هم برای پیشرفت کردن و خودشناسی بیشتر ،
اماده خدمت هستیم .


ارادتمند شما ؛
 مبین 🤗​​​​​​​